lauantai 19. kesäkuuta 2010

Positiivinen ajattelu kunniaan

Minä uskon että mielen voima on rajaton. Esimerkkejä näkee jokapäiväisessä elämässä. Eilen uutisissa nainen oli laihtunut jotain kymmenen kiloa, kun tämä vain kuvitteli laihduttavansa. Fysiologisesti tarkasteltuna ihminen tuollaisessa tilanteessa "huijaa" omaa mielttään ja näin ollen se vaikuttaa aivoissa välittäjäaineisiin ja sitä kautta esim. aineenvaihduntaan, ja laihtuminen todellakin on mahdollista.

Toisessa uutisessa amerikkalainen mies oli korjaamassa kellarissaan olevaa lämmityskattilaa, kun hänen kätensä juuttui siihen ja vaurioitui. Mies ei saanut irrotettua itseään, vaan jäi vangiksi kellariin.

Kahden päivän kuluttua hänen kätensä oli tulehtunut, märkivä ja haiseva. Mies ei jäänyt kuitenkaan neuvottomaksi, vaan käytti mukanaan olleita työkaluja ja sahasi kuolioon joutuneen kätensä irti. Lääkärit uskovat, että itse tehty amputointi todennäköisesti pelasti miehen hengen. Ilman sitä kuolio olisi voinut levitä laajemmalle ja surmata miehen.

Ihmiset kokevat lähes päivittäin miten mieli tulee ruumiin avuksi. Esimerkiksi silloin, kun työtoveri odottaa lomaan saakka, ennen kuin antaa itselleen luvan sairastua. Tai kun urheilusuorituksessa ihminen psyykkaa itseään parempaan suoritukseen.

Mikä tekee tälläiset asiat mahdollisiksi? Jos ihminen pystyy laihtumaan kun vain kuvittelee laihduttavansa tai pystyy leikkaamaan kätensä irti, niin mihin kaikkeen muuhun ihmismieli on kykenevä?

Positiivisella ja optimistisella ajattelulla saa paljon aikaan. Positiivisen elämänasenteen omaavat henkilöt ovat tutkitusti onnellisempia kuin pessimistit.

Kehon parantavien voimien voimien vaikutus voidaan saada nykyään esille toiminnallisen magneettikuvauksen ja positroniemissiotomografian avulla. Niillä voidaan esimerkiksi nähdä, mitkä rakenteet koehenkilön aivoissa ovat aktiivisia hänen ottaessaan lääkkeeksi uskomaansa valmistetta, jossa ei ole lainkaan vaikuttavaa ainetta. Tämä plasebo- eli lumevaikutukseksi kutsuttu ilmiö on luultavasti koko lääketieteen mahtavin vaikutusperiaate - ja se vaikuttaa samoilla aivokuoren alueilla kuin oikea lääkeaine.

Juuri lumehoidossa ja lumelääkkeillä, joilla ei ole osoitettua vaikuttavaa ainetta, tutkijat tarkkailevat hermoston ja immuunijärjestelmän välistä viestintää. Kokeissa pystytään yhä uudelleen saamaan aikaan fyyinen reaktio nolla-annoksella. Yksinkertainen esimerkki: Koehenkilö kuvittelee juovansa tavallista kofeiinipitoista kahvia, joka todellisuudessa on kofeiinitonta. Silti hänen pulssinsa kiihtyy ja verenpaineensa nousee.

Fyysisiä muutoksia tapahtuu, koska koehenkilöt toivovat sitä, he uskovat aineen tai parantajan vaikutukseen tai koska heillä on jo samankaltaisia kokemuksia ja he tuntevat asian eli ovat ehdollistuneet, kuten koira Pavlovin kokeissa.

Entä mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että jopa kaunis näköala vaikuttaa parantavasti, kuten eräs tutkimus osoittaa? Sen mukaan potilaat paranivat sappirakkoleikkauksen jälkeen paljon nopeammin ja tarvitsivat vähemmän kipulääkeitä, jos heidän huoneestaan avautui näkymä vehreään puistoon eikä parkkipaikan tiilimuuriin.

Tai miksi kalenteri vaikuttaa kuolleisuustilastoihin? Muistan lukeneeni tutkimuksen, jonka mukaan kuolleisuuskäyrä laskee suurten juhlapäivien läheisyydessä. Kuolevan halu saada kokea esimerkiksi oma syntymäpäivänsä auttaa sinnittelemään kuoleman ennustetun ajankohdan yli. Näin tapahtuu kaikissa kulttuureissa. Toiset pitävän kiinni elämästä niin kauan, että saavat hyvästellä rakkaan ihmisen.

Huippu-urheilijat käyttävät mielikuvaharjoituksia osana harjoitusohjelmaansa. Jalka ei ammu palloa maaliin, vaan mieli.

Myös uskomukset ennustuksiin vaikuttavat ihmisen parantumiskykyyn. Esimerkiksi jos kiinalaisen astrologian mukaan epäonnen vuonna syntynyt sairastuu vakavasti, hän kuolee tilastollisesti katsoen 1,3-4,9 vuotta aiemmin kuin onnen vuonna syntynyt maanmiehensä.

Lumelääkkeet

Lumelääkkeiden vaikutusta on yritetty selvittää monissa tutkimuksissa. Eniten on tutikittu lumelääkkeiden vaikutusta kipuun.

Italiassa sijaitsevan Torinon yliopiston neorologi Fabrizio Benedetti on todistanut yksinkertaisen näppärällä kokeella, että valelääke onnistuu lievittämään leikkauksesta toipuvien kivuntunteita.

Hänen kokeessaan potilaat saivat keuhkoleikkauksen jälkee aina halutessaan oikeaan erittäin tehokasta kipulääkettä ruiskeena. Lisäksi potilaat saivat suolaliuosta infuusiopullosta suoraan suoneen.

Ensimmäisen ryhmän potilaat tiesivät, että infuusiopullossa oli vain suolaliuosta. He toipuivat tavallista tahtia ilman lumevaikutusta. Toiselle ryhmälle infuusiopullon sisältöä ei paljastettu. Kolmannelle ryhmälle hoitajat kertoivat infuusiopullon nesteen olevan uutta, kipua lievittävää huippulääkettä.

Benedetti merkitsi ylös, kuinka monta kipua lievittävää ruisketta potilaat pyysivät. Mitä vahvemmin potilaat uskoivat, että infuusiopullon neste lievittäisi heidän kipujaan, sitä vähemmän he pyysivät oikeaa kipulääkettä.

Potilaat hyötyivät tietämättään ikivanhasta luonnon hoitomenetelmästä. Aivot osaavat valmistaa molekyylejä, jotka poistavat kivun: opioideja. Ne muistuttavat kemialliselta koostumukseltaan morfiinia. Opioideja erittyy esimerkiksi synnytyksessä kipujen lieventämiseksi tai kun haavoittuneen on juostava henkensä edestä ja kivulle antautuminen merkitsisi kuolemaa. Aivot siis ratkaisevat, minkä verran kipua ne sallivat kehon tuntea, ja tarvittaessa tuottavat kivun vasta-ainetta.

Tukholman Karoliinisen instituutin neurobiologit tutkivat potilaiden päät tietokonetomografialla, kun potilaat saivat lumehoitoa. Tutkijat tarkkailivat, miten lupaus kivunlievityksestä vaikutti aivoissa. Toisille potilaille annettiin oopiumia muistuttavaa kipulääkettä ja verrokkiryhmälle lumelääkettä. Sitten koehenkilöitä pyydettiin koskettamaan kuumaa metallilevyä, jotta nähtäisiin, hillitseekö lääkitys kipua ja millä tavoin. Sekä oikeata lääkettä saaneiden että lumelääkettä saaneiden aivokuvissa korostuivat samat aivojen alueet, jotka reagoivat erityisesti opioideihin. Kipulääke ja lumelääke vaikuttivat siis samalla tavalla. Oikea lääke tulee kehoon kuitenkin ulkopuolelta, kun taas hyvää oloa tuottava opioidi syntyy lumevaikutuksen ansiosta kehossa itsessään.

Positiivinen ajattelu ja toivo voi parantaa jopa vaikeita keskushermostovaivoja. Parkinsonin tautia sairastavat pystyvät monesti tuskin kävelemään ilman lääkkeitä vapinan ja lihasten jäykkyyden vuoksi. Kun lääkärit kertoivat erään tutkimuksen potilaille, että heidän saamansa lumeruiske on huipputehokasta Parkinson-lääkettä, vapina lakkasi ja potilaat kävelivät jälleen. Paraneminen johtui dopamiinista, joka on aivojen monipuolisimpia välittäjäaineita.

Eräässä kokeessa Italiassa Pavian yliopistossa toimiva sisätautiopin tutkija Luciano Bernardi tarkkailia 23:a tervettä aikuista joulukuussa 2001 heidän rukoillessaan. Lääkäri mittasi koehenkilöiden hengitystiheyden heidän lukiessaan rukouksia ja rukousnauhan helmien kulkiessa heidän sormiensa läpi. Kun he resitoivat 150 Ave Mariaa, heidän hengitysrytminsä muuttui. Normaali rytmi oli 14 sisäänhengitystä minuutissa, mutta nyt he hengittivät vain kuudesti minuutissa, kerran jokaisen Ave Marian jälkeen. "Verenpaine laski ja sydämen rasitus pieneni", Bernardi kertoi. Rukousten rauhoittava vaikutus voidaan todeta samalla tavoin islaminuskoisten, hindulaisten, buddhalaisten ja kaikkien muiden keskuudessa. Kuten sanoin aikaisemmin ja tämäkin sitä puoltaa - Kaikki maailmanuskonnot ovat loppujen lopuksi hyvästä.

Olen kuullut ja lukenut tarinoita, joissa ihminen voi parantua jopa syövästä, jos hän todella uskoo, että on tästä parantumassa. Uskon todellakin siihen, koska mielen voimalla ei nähdäkseni ole rajoja. Kaikki on loppujen lopuksi kiinni vain siitä, kuinka positiivisesti jaksat asiaa tarkastella. Jos uskot kuolevasi, todennäköisesti kuolet. Jos uskot paranevasi, todennäköisesti paranet.

"What you persist, exists" - Carl Jung

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti